ساخت و بهره‌برداری ساختمان‌های چندمنظوره در ایران بیانگر این واقعیت است که هدف از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها اکثرا بازگشت سرمایه از طریق ارزش افزوده ناشی از فروش واحدهای مستقر در این مجتمع‌ها است. با گذشت زمان و تغییر شرایط، معادلات حاکم بر حوزه مجتمع‌ها نیز در کشور دگرگون شده و به تبع آن، سرمایه‌گذاران اینگونه مراکز، نیازمند برنامه‌ریزی صحیح در بخش‌هایی شده‌اند که تاکنون از دیدشان پنهان مانده است.

یکی از محورهای تخصصی فعالیت گروه ماکان، ارائه خدمات مشاوره و اجرا در حین ساخت، راه‌اندازی و بازگشایی است که اهم فعالیتها به شرح ذیل بوده و بهره‌مندی از این خدمات منجر به موفقیت نهایی پروژه خواهد گردید:

  1. مشاوره برای احداث یک مجتمع موفق
  2. مشاوره و ایجاد سازمان بهره‌برداری
  3. مشاوره کامل و راه‌اندازی واحد پارکینگ
  4. مشاوره و ایجاد واحد خدمات و حراست
  5. مشاوره و ایجاد واحدهای فنی و تاسیساتی
  6. مشاوره تخصصی و ارائه خدمات بیمه‌ای مراکز مسکونی، تجاری و اداری. یکی از موارد پراهمیت در زمان ساخت و در حین بهره‌برداری جهت پوششهای بیمه‌ای سازنده، کارفرما و بهره‌برداری می‌باشد که انتخاب بهترین کلوزها و تخصصی نگاشتن الحاقیات در بیمه‌نامه‌ها باعث کاهش ریسک در زمان بروز هر گونه رخداد می‌شود. دپارتمان مشاوره تخصصی بیمه‌ای گروه ماکان، با بهره‌مندی از تجارب چندین ساله راه‌اندازی و بهره‌برداری مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری می‌تواند مشاوری حرفه‌ای برای انتخاب این مسیر و پیمودن آن باشد.
  7. مشاوره و ارائه راهکار به جهت طبقه‌بندی مصرف بهینه انرژی
Copyright © 2023 Makan Porschad